találjuk meg együtt a tökéletes megoldást

Magas színvonalú jogi képviselet hazai és nemzetközi ügyfeleknek

találjuk meg együtt a tökéletes megoldást

Magas színvonalú jogi képviselet hazai és nemzetközi ügyfeleknek

JOGTERÜLETEK

Magánszemélyek és vállalkozások részére az alábbi szakterületeken vállalok jogi képviseletet.

EURÓPAI EMBERI JOG

Az emberi jogok európai egyezménye és annak kiegészítő jegyzőkönyveiben foglalt emberi jogok és alapvető szabadságok megsértése kapcsán jogi képviselet ellátása. Az 1980-as Hágai Gyermekelviteli Egyezmény (amelyet a hazai jogrendszerbe az 1986. évi 14. tvr. integrált), az EU tagállamai egymás közötti viszonylatában pedig a Tanács 2201/2003/EK rendelete alapján a gyermeknek a korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti államba való visszaadása iránti eljárás.

PERES ÉS VITARENDEZÉSI ELJÁRÁSOK

Felek közötti vita- jogvita során amennyiben alternatív vitarendezési módok keretében nem lehetséges a kapcsolat vagy jogvita korrekt módon történő lezárása, az esetben peres eljárás keretében történő vitarendezés során tudom a jogi képviseletet biztosítani felperesi és alperesi oldalon a polgári jog, közigazgatási és munkajog, fogyasztóvédelmi jog területén.

MEDIÁCIÓ - KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS

A mediáció nem terápia, személyiségváltozást nem okoz. A peres eljárásokkal szembeni alternatív vitarendezési mód, amely során válási – családjogi – párkapcsolati – munkaügyi – fogyasztóvédelmi - gazdasági – kamasz és iskolai mediáció során tudok hatékony segítséget nyújtani a felek közötti kapcsolat vagy fennálló jogviszony korrekt lezárásával, vagy a kapcsolat illetőleg jogviszony javításával az elérni kívánt céltól és a felek közös érdekétől függően.

CSALÁD JOG - ÖRÖKLÉSI JOG

Házassági bontóperben, vagyonjogi per valamint egyezségek során történő jogi képviselet, vagyonjogi szerződések, egyezségi megállapodások elkészítése (élettársak esetén is), egyéb személyi állapotot érintő perekben történő képviselet, kiskorú gyermek tartása, szülői felügyelet gyakorlásának rendezése. Gyámhatóság előtti jogi képviselet. Végrendelet, hagyatéki eljárás, öröklési szerződés, öröklési jogvita kapcsán jogi képviselet ellátása.

INGATLAN JOG

Ingatlanjogi tanácsadás, ingatlan adásvételi és bérleti szerződések elkészítése és véleményezése, haszonélvezeti jog alapítása, ajándékozási szerződések elkészítése.

MUNKA JOG

Munkáltatói és munkavállalói oldalon egyaránt történő érdekérvényesítés, munkaviszonyból származó peres eljárásban történő jogi képviselet ellátása, munkaszerződések, belső szabályzatok kialakítása, azok véleményezése, egyezségi megállapodások, munkaviszony jogellenes megszüntetése kapcsán jogi tanácsadás.

TÁRSASÁGI JOG - CÉGELJÁRÁS - ADÓ JOG

Vállalkozások kapcsán előforduló alapítás, változásbejegyzések jogi megoldásait, cégbíróság előtti lebonyolítását vállalom. Több éves adójogi tapasztalattal adóhatóságok előtti eljárásokban jogi tanácsadás, adóhatóság előtti jogi képviselet ellátása.

KÖVETELÉSKEZELÉS - VÉGREHAJTÁS - FELSZÁMOLÁS - CSŐDELJÁRÁS

Adósi illetőleg hitelezői oldalon jogi képviselet, érdekérvényesítés egyezségkötés, fizetési felszólítás, FMH (Fizetési Meghagyásos Eljárás), felszámolási,- csődeljárás kapcsán, végrehajtási eljárásban történő képviselet.

VÉDJEGY - SZABADALOM

Szellemi tulajdon védelme: Szabadalmi- és védjegybejegyzési eljárások kapcsán nyújtok jogi segítséget az eljárás során.

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS

Alapítással kapcsolatos jogi tanácsadás, alapítás lebonyolítása.

MÉDIA ÉS REKLÁMJOG

Együttműködési és vállalkozási szerződések, produkciós megállapodások, médiajogot érintő egyéb megállapodások és kiegészítő nyilatkozatok elkészítése.

BÜNTETŐJOG - KÖZÚTI BALESET OKOZÁSA

Az eljárás minden szakaszában (közvetítői eljárás – büntetőeljárás) során történő jogi képviselet ellátása a sértetti és gyanúsítotti oldalon egyaránt.

JOGTERÜLETEK

Magánszemélyek és vállalkozások részére az alábbi szakterületeken vállalok jogi képviseletet.

EURÓPAI EMBERI JOG

Az emberi jogok európai egyezménye és annak kiegészítő jegyzőkönyveiben foglalt emberi jogok és alapvető szabadságok megsértése kapcsán jogi képviselet ellátása. Az 1980-as Hágai Gyermekelviteli Egyezmény (amelyet a hazai jogrendszerbe az 1986. évi 14. tvr. integrált), az EU tagállamai egymás közötti viszonylatában pedig a Tanács 2201/2003/EK rendelete alapján a gyermeknek a korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti államba való visszaadása iránti eljárás.

PERES ÉS VITARENDEZÉSI ELJÁRÁSOK

Felek közötti vita- jogvita során amennyiben alternatív vitarendezési módok keretében nem lehetséges a kapcsolat vagy jogvita korrekt módon történő lezárása, az esetben peres eljárás keretében történő vitarendezés során tudom a jogi képviseletet biztosítani felperesi és alperesi oldalon a polgári jog, közigazgatási és munkajog, fogyasztóvédelmi jog területén.

MEDIÁCIÓ - KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS

A mediáció nem terápia, személyiségváltozást nem okoz. A peres eljárásokkal szembeni alternatív vitarendezési mód, amely során válási – családjogi – párkapcsolati – munkaügyi – fogyasztóvédelmi - gazdasági – kamasz és iskolai mediáció során tudok hatékony segítséget nyújtani a felek közötti kapcsolat vagy fennálló jogviszony korrekt lezárásával, vagy a kapcsolat illetőleg jogviszony javításával az elérni kívánt céltól és a felek közös érdekétől függően.

CSALÁD JOG - ÖRÖKLÉSI JOG

Házassági bontóperben, vagyonjogi per valamint egyezségek során történő jogi képviselet, vagyonjogi szerződések, egyezségi megállapodások elkészítése (élettársak esetén is), egyéb személyi állapotot érintő perekben történő képviselet, kiskorú gyermek tartása, szülői felügyelet gyakorlásának rendezése. Gyámhatóság előtti jogi képviselet. Végrendelet, hagyatéki eljárás, öröklési szerződés, öröklési jogvita kapcsán jogi képviselet ellátása.

INGATLAN JOG

Ingatlanjogi tanácsadás, ingatlan adásvételi és bérleti szerződések elkészítése és véleményezése, haszonélvezeti jog alapítása, ajándékozási szerződések elkészítése.

MUNKA JOG

Munkáltatói és munkavállalói oldalon egyaránt történő érdekérvényesítés, munkaviszonyból származó peres eljárásban történő jogi képviselet ellátása, munkaszerződések, belső szabályzatok kialakítása, azok véleményezése, egyezségi megállapodások, munkaviszony jogellenes megszüntetése kapcsán jogi tanácsadás.

TÁRSASÁGI JOG - CÉGELJÁRÁS - ADÓ JOG

Vállalkozások kapcsán előforduló alapítás, változásbejegyzések jogi megoldásait, cégbíróság előtti lebonyolítását vállalom. Több éves adójogi tapasztalattal adóhatóságok előtti eljárásokban jogi tanácsadás, adóhatóság előtti jogi képviselet ellátása.

KÖVETELÉS
KEZELÉS - VÉGREHAJTÁS - FELSZÁMOLÁS - CSŐDELJÁRÁS

Adósi illetőleg hitelezői oldalon jogi képviselet, érdekérvényesítés egyezségkötés, fizetési felszólítás, FMH (Fizetési Meghagyásos Eljárás), felszámolási,- csődeljárás kapcsán, végrehajtási eljárásban történő képviselet.

VÉDJEGY - SZABADALOM

Szellemi tulajdon védelme: Szabadalmi- és védjegybejegyzési eljárások kapcsán nyújtok jogi segítséget az eljárás során.

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS

Alapítással kapcsolatos jogi tanácsadás, alapítás lebonyolítása.

MÉDIA ÉS REKLÁMJOG

Együttműködési és vállalkozási szerződések, produkciós megállapodások, médiajogot érintő egyéb megállapodások és kiegészítő nyilatkozatok elkészítése.

BÜNTETŐJOG - KÖZÚTI BALESET OKOZÁSA

Az eljárás minden szakaszában (közvetítői eljárás – büntetőeljárás) során történő jogi képviselet ellátása a sértetti és gyanúsítotti oldalon egyaránt.

BEMUTATKOZÁS

Dr. Irimiás Beáta LLM

Ügyvéd
Válási – családjogi és párkapcsolati mediátor
Európai emberi jogi mesterjogász

Elsősorban alternatív vitarendezés, mediáció/közvetítői eljárás, valamint peres és nem peres eljárások, jogi szolgáltatások körére specializálódtam. Jogi tevékenységemet az ügyfél által elérni kívánt cél érdekében személyre szabottan, proaktív és praktikus megközelítéssel nyújtom. 

BEMUTATKOZÁS

Dr. Irimiás Beáta LLM

Ügyvéd
Válási – családjogi és párkapcsolati mediátor
Európai emberi jogi mesterjogász

Elsősorban alternatív vitarendezés, mediáció/közvetítői eljárás, valamint peres és nem peres eljárások, jogi szolgáltatások körére specializálódtam. Jogi tevékenységemet az ügyfél által elérni kívánt cél érdekében személyre szabottan, proaktív és praktikus megközelítéssel nyújtom. 

kapcsolat

Vegye fel a kapcsolatot közvetlenül az alábbi elérhetőségek egyikén vagy küldjön üzenetet.

CÍM

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III. em. 17.

MOBIL

+36 - 30 / 499 2404

MAIL

office@irimiaslaw.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS

Előzetes egyeztetést követően
H-P: 09:00 - 19:00 | SZ: 09:00 - 12:00

üZENETKÜLDÉS

kapcsolat

Vegye fel a kapcsolatot közvetlenül az alábbi elérhetőségek egyikén vagy küldjön üzenetet.

CÍM

1051 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 16. III. em. 17.

MOBIL

+36 - 30 / 499 2404

MAIL

office@irimiaslaw.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS

Előzetes egyeztetést követően
H-P: 09:00 - 19:00 | SZ: 09:00 - 12:00

üZENETKÜLDÉS